Dni otwarte Katedry Akordeonu
Miejsce - szczegóły poniżej
pon.
20 kwietnia 2020

W zaistniałej trudnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Pedagodzy Katedry Akordeonu AM im. KarolaSzymanowskiego w Katowicach, postanawiają wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Osób, które zamierzały wziąć udział w planowanych na początek kwietnia Dniach Otwartych w naszej Katedrze.

 Bezspornym faktem jest, iż w doskonaleniu umiejętności gry na instrumencie nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego, realnego spotkania nauczyciela z uczniem. Nie wiedząc jednak, jak długo może trwać zaistniała sytuacja, zapraszamy wszystkich zainteresowanych konsultacjami do skontaktowania się z wybranymi Pedagogami Katedry Akordeonu drogą mailową, a następnie doprecyzowania formy dalszego kontaktu, adekwatnej do możliwości sprzętowych (np.: lekcja online lub przesłanie nagrania). Mamy nadzieję, że takie tymczasowe rozwiązanie pozwoli choć w niewielkim stopniu wypełnić lukę, która powstała w kontaktach interpersonalnych oraz pomoże podtrzymać chęć Waszego dalszego rozwoju i zgłębiania tajników sztuki wykonawczej.


Życząc wszystkim dużo zdrowia, zachęcamy do intensywnej pracy nad przygotowywanym repertuarem i konsultowania jej wyników z nami. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż w momencie powrotu do normalnych warunków pracy i nauczania, niezwłocznie poinformujemy Was o nowym terminie Dni Otwartych w Katedrze Akordeonu AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM
Kierownik Katedry Akordeonu

 

Lista adresów mailowych pracowników Katedry:

  • prof. dr hab. Marek Andrysek, e-mail:
  • dr hab. Piotr Chołołowicz, prof. AM, e-mail:
  • adt dr Daniel Lis, e-mail:
  • ast dr Marcin Jabłoński, e-mail:

 

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej