Konferencja Cultura inter Liturgiam - WYDARZENIE ODWOŁANE
Miejsce - szczegóły poniżej
środa
25 marca 2020 - 26 marca 2020

Katedra Organów i Muzyki Kościelnej
zaprasza na
C U L T U R A   I N T E R   L I T U R G I A M
KONFERENCJA NAUKOWA. WARSZTATY GRY LITURGICZNEJ


25 – 26 marca 2020 r.

 

 

Szczegółowy program Konferencji:


25 marca 2020 r. (środa) / Sala nr 12


10:00 - Otwarcie Konferencji  - Jego Magnificencja  Rektor prof. dr hab. Władysław Szymański

10:15mgr Daniel Strządała (AM Katowice)
Pieśni sakralne Władysława Linderta w 100. rocznicę urodzin kompozytora;
Rola zespołów wokalnych w liturgii Kościoła Katolickiego w niewielkich środowiskach lokalnych - na przykładzie działalności Chóru św. Józefa w Zabrzegu

10:45 ks. mgr lic. Krzysztof Horowski (Warszawa)
Eucharystia tajemnicą wyznawaną

11:15 dr Mariola Brzoska (DSM i SMK Gliwice)
Dialogi liturgiczne – kilka uwag krytycznych o sposobie realizacji akompaniamentu organów w kontekście rutyny  wykonawczej     
11:45 dr Michał Duźniak (AM Katowice)
Organowy akompaniament liturgiczny w świetle wybranych źródeł XIX-wiecznych
12:15 ks. dr Wiesław Hudek (AM Katowice, Polska Federacja Pueri Cantores
Kultura współpracy muzyków i duszpasterzy. Refleksja w świetle obowiązującego prawodawstwa oraz własnych doświadczeń
12:45   -  Dyskusja
14:30-17:30    prof. dr hab. Władysław Szymański

Style harmoniczne w akompaniamencie do pieśni  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metrycznych (warsztaty)

 

26 marca 2020 r. (czwartek) / Aula im. Bolesława Szabelskiego

10:00-13:00 - prof. dr hab. Julian Gembalski
Problem stylu i faktury akompaniamentu liturgicznego w kontekście obserwacji wizytatora organistów. Ćwiczenia praktyczne (warsztaty)
14:00-15:00    KONCERT STUDENTÓW Katedry Organów i Muzyki Kościelnej


Kierownik naukowy Konferencji - dr Michał Duźniak

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej