Konferencja Naukowa TAJEMNICE GŁOSU LUDZKIEGO fizjologia – higiena – praca
Sala Audiowizualna - 114, ul. Wojewódzka 33
środa
22 stycznia 2020 | godz.14.30

Wydział Wokalno-Aktorski

zaprasza

 

Konferencja Naukowa

TAJEMNICE GŁOSU LUDZKIEGO

fizjologia – higiena – praca

 

14.30 – inauguracja konferencji

 powitanie: dziekan Wydziału, dr hab. Ewa Biegas, prof. AM

 słowo wstępne: JM prof. dr hab. Władysław Szymański, Rektor AM

 

14.45 – Nowoczesne podejście diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach głosu u profesjonalistów

prof. nadzw. dr hab. med. Agata Szkiełkowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie Audiologii i Foniatrii / Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii

i Patologii Słuchu, Warszawa

 

15.30 – Wybrane problemy laryngologiczne, foniatryczne i audiologiczne, które towarzyszą uczniom i studentom wokalistyki w oparciu  o prowadzone badania 

i działania terapeutyczne

dr n. med. Anna Orkisz-Popczyk, laryngolog, foniatra, audiolog /AM Katowice

 

16.15 – Anatomicznie aktywne obszary w śpiewie. Próba redefinicji podstawowych pojęć w wokalistyce

dr hab. ks. Zdzisław Madej, prof. AM / AM Kraków   

 

            17.00 – przerwa w obradach  

 

17.30 – Anatomiczne i biochemiczne aspekty aktu oddechowego

dwugłos teoretyczno-praktyczny: doc. dr hab. Krzysztof Gieremek,  dr Wojciech Cieśla / GWSH Katowice

 

18.15 – Oczy muszą śpiewać! czyli: Krótki traktat o roli narządu wzroku w procesie nabywania odruchów wokalnych oraz komunikacji interpersonalnej ze słuchaczem podczas prezentacji estradowej dzieła muzycznego

dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM / AM Katowice

 

 19.00 – dyskusja końcowa i podsumowanie konferencji

 dziekan Wydziału, dr hab. Ewa Biegas, prof. AM / AM Katowice

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej