Plan studiów: Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu – II stopień

opisdatapobierz
1. Kompozycja 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[288 kB]
2. Teoria muzyki 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[280 kB]
3. Dyrygentura chóralna 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[353 kB]
4. Dyrygentura symfoniczno-operowa 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[282 kB]
5. Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[347 kB]
6. Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[388 kB]
7. Muzykoterapia 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[285 kB]
8. Kompozycja i aranżacja 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[348 kB]
9. Wokalistyka jazzowa 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[279 kB]
10. Instrumentalistyka jazzowa 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[279 kB]
11. Moduł –Przedmioty wybieralne uzupełniające 2018-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
12. Efekty kształcenia II st. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki 2015-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[78 kB]
13. Efekty kształcenia II st. Jazz i muzyka estradowa 2015-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[88 kB]
14. Efekty kształcenia II st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2015-11-02 .pdf (Acrobat Reader)[97 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej