Plan studiów: Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu – II stopień

opisdatapobierz
1. Kompozycja 1 rok 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[288 kB]
2. Kompozycja 2 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[287 kB]
3. Teoria muzyki 1 rok 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[280 kB]
4. Teoria muzyki 2 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[279 kB]
5. Dyrygentura chóralna 1 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[353 kB]
6. Dyrygentura chóralna 2 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[353 kB]
7. Dyrygentura symfoniczno-operowa 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[282 kB]
8. Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne 1 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[347 kB]
9. Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne 2 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[348 kB]
10. Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne 1 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[388 kB]
11. Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne 2 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[387 kB]
12. Muzykoterapia 1 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[285 kB]
13. Muzykoterapia 2 rok 2017-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[286 kB]
14. Kompozycja i aranżacja 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[348 kB]
15. Wokalistyka jazzowa 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[279 kB]
16. Instrumentalistyka jazzowa 2017-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[279 kB]
17. Moduł –Przedmioty wybieralne uzupełniające 2017-10-02 .pdf (Acrobat Reader)[298 kB]
18. Efekty kształcenia II st. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki 2015-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[78 kB]
19. Efekty kształcenia II st. Jazz i muzyka estradowa 2015-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[88 kB]
20. Efekty kształcenia II st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2015-11-02 .pdf (Acrobat Reader)[97 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej