Plan studiów: Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu – I stopień

opisdatapobierz
1. Kompozycja 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[340 kB]
2. Teoria muzyki 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[352 kB]
3. Dyrygentura chóralna 1 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[428 kB]
4. Dyrygentura chóralna 2,3 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[418 kB]
5. Dyrygentura symfoniczno-operowa 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[348 kB]
6. Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne 1 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[422 kB]
7. Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne 2,3 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[429 kB]
8. Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne 1 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[505 kB]
9. Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne 2,3 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[509 kB]
10. Muzykoterapia 1 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[352 kB]
11. Muzykoterapia 2,3 rok 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[569 kB]
12. Kompozycja i aranżacja 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[400 kB]
13. Wokalistyka jazzowa 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[321 kB]
14. Instrumentalistyka jazzowa 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[313 kB]
15. Moduł –Przedmioty wybieralne uzupełniające 2017-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[292 kB]
16. Efekty kształcenia I st. Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki 2015-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[83 kB]
17. Efekty kształcenia I st. Jazz i muzyka estradowa 2015-09-30 .pdf (Acrobat Reader)[91 kB]
18. Efekty kształcenia I st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2015-11-02 .pdf (Acrobat Reader)[103 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej