Informacje o ukończeniu studiów

opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora AM nr 1/3/2016 z dn. 10.03.16 roku w sprawie ustalenia procedury zakończenia studiów oraz zasad postępowania antyplagiatowego 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[62 kB]
2. Załącznik nr 1A - wzór zgłoszenia pracy artystycznej 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[42 kB]
3. Załącznik nr 1B - wzór zgłoszenia egzaminu dyplomowego 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[53 kB]
4. Załącznik nr 2 - wzór karty obiegowej część A i B 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[43 kB]
5. Załącznik nr 3 - wzór dokumentacji działalności artystycznej absolwenta do dyplomu - suplement 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[31 kB]
6. Załącznik nr 4 - wzór strony tytułowej 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[55 kB]
7. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia dotyczącego praw autorskich i zapobiegania plagiatom 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[32 kB]
8. Załącznik nr 6 - wzór opisu płyty CD/DVD 2016-04-04 .pdf (Acrobat Reader)[40 kB]
9. PISEMNA PRACA DYPLOMOWA - zalecenia 2016-04-05 .pdf (Acrobat Reader)[305 kB]
10. ZASADY OPRACOWANIA PRZYPISÓW - zalecenia 2015-04-05 .pdf (Acrobat Reader)[103 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej