Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 2017-07-01 .pdf (Acrobat Reader)[198 kB]
2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2017/2018 2017-07-01 .pdf (Acrobat Reader)[165 kB]
3. Terminy składania podań o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 2017-09-13 .pdf (Acrobat Reader)[256 kB]
4. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2016/2017 2016-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[120 kB]
5. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2017/2018 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[196 kB]
6. Aneks nr 1/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 2016-12-02 .pdf (Acrobat Reader)[58 kB]
7. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - informacje dla studentów rok. akad 2017/2018 2017-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[498 kB]
8. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2017/2018 2016-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[63 kB]
9. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2014-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
10. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[74 kB]
11. załącznik nr 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
12. załącznik nr 1d - dotyczy stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż dom studencki 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
13. załącznik nr 1e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
14. Załącznik nr 1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
15. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium Rektora na rok 2017/2018 2017-09-13 .pdf (Acrobat Reader)[67 kB]
16. załacznik nr 2a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
17. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2017/2018 2016-09-26 .pdf (Acrobat Reader)[36 kB]
18. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2017/2018 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[56 kB]
19. załącznik nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (OBOWIĄZKOWY) 2015-09-11 .pdf (Acrobat Reader)[58 kB]
20. załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[52 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej