Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - stypendium socjalne - semestr letni 2018/2019 2019-01-09 .pdf (Acrobat Reader)[441 kB]
2. Kandydaci na studia -CUDZOZIEMCY- zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów a także zasady ubiegania się o stypendium 2018-08-02 .pdf (Acrobat Reader)[214 kB]
3. STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 2018-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[203 kB]
4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2018/2019 2018-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[88 kB]
5. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2018/2019 2018-09-25 .pdf (Acrobat Reader)[119 kB]
6. Zarządzenie 3/1/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu oraz wysokości stypendium w roku akademickiego 2018/2019 2019-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[576 kB]
7. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2018/2019 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[196 kB]
8. Aneks nr 1/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 2016-12-02 .pdf (Acrobat Reader)[269 kB]
9. Aneks nr 2/2018 z dnia 5 września 2018 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2018-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[269 kB]
10. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - informacje dla studentów rok. akad 2018/2019 2017-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[594 kB]
11. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[429 kB]
12. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2014-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
13. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[74 kB]
14. załącznik nr 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
15. załącznik nr 1d - dotyczy stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż dom studencki 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
16. załącznik nr 1e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
17. Załącznik nr 1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
18. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium Rektora na rok 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[315 kB]
19. załacznik nr 2a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
20. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[333 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej