Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2019/2020 informacja 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[508 kB]
2. Rozporządzenie MKiDN w sprawie stypendium ministra 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
3. Wniosek o stypendium ministra 2019-08-01 typ nieznany[44 kB]
4. Oświadczenie - załącznik do wniosku o stypendium ministra 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[818 kB]
5. CUDZOZIEMCY- zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów a także zasady ubiegania się o stypendium w roku akademickim 2019/2020 2019-08-19 .pdf (Acrobat Reader)[152 kB]
6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - stypendium socjalne - semestr letni 2019/2020 2019-08-30 .pdf (Acrobat Reader)[425 kB]
7. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2018/2019 2018-09-25 .pdf (Acrobat Reader)[119 kB]
8. Zarządzenie 3/1/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu oraz wysokości stypendium w roku akademickiego 2018/2019 2019-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[576 kB]
9. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2018/2019 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[196 kB]
10. Aneks nr 1/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 2016-12-02 .pdf (Acrobat Reader)[269 kB]
11. Aneks nr 2/2018 z dnia 5 września 2018 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2018-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[269 kB]
12. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - informacje dla studentów rok. akad 2018/2019 2017-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[594 kB]
13. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[429 kB]
14. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2014-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
15. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[74 kB]
16. załącznik nr 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
17. załącznik nr 1d - dotyczy stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż dom studencki 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
18. załącznik nr 1e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
19. Załącznik nr 1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
20. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium Rektora na rok 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[315 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej