Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. INFORMACJA składanie wniosków o stypendium ......na semestr zimowy 2019/2020 2019-09-02 .pdf (Acrobat Reader)[316 kB]
2. STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 2018-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[201 kB]
3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2018/2019 2018-07-27 .pdf (Acrobat Reader)[89 kB]
4. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim 2018/2019 2018-09-25 .pdf (Acrobat Reader)[119 kB]
5. Zarządzenie nr 4/1/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu ...oraz wysokości stypendium w 2018/2019 2019-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[496 kB]
6. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM AM W KATOWICACH na rok 2018/2019 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[174 kB]
7. Aneks nr 1/2018 z dnia 28 września 2018 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 2018-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[271 kB]
8. Zanim wypełnisz - przeczytaj -STYPENDIA SOCJALNE, SPECJALNE.... - INFORMACJE 2018/2019 2017-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[498 kB]
9. załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[448 kB]
10. zał. 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (OBOWIĄZKOWY) 2016-09-23 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
11. zał. 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2013-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[75 kB]
12. zał. 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
13. zał. 1d - oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 2012-12-08 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
14. zał. 1-e wniosek o kontynuowanie stypendium w semestrze letnim 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
15. Zał.1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
16. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[279 kB]
17. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
18. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[613 kB]
19. załącznik nr 5- informacja o numerze rachunku bankowego 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[40 kB]
20. Wzór zaświadczenia urzędu skarbowego ( obowiązujący od 2012 r.) 2012-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[120 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej