Opłaty

opisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków.. 2016-10-10 .pdf (Acrobat Reader)[54 kB]
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/9/2016 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 2016-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[71 kB]
3. Odpłatności za studia w roku akademickim 2015/2016 2015-09-08 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
4. Zarządzenie Rektora AM 5/9/2015 w sprawie zasad,wysokości i terminów odpłatności za usługi edukacyjne 2015/2016 2015-09-29 .pdf (Acrobat Reader)[51 kB]
5. Odpłatności za studia w roku akademickim 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[486 kB]
6. Zarządzenie Rektora AM 1/10/2014 w sprawie opłat za studia 2014/2015 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
7. Zarządzenie Rektora AM w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2014-11-11 .pdf (Acrobat Reader)[177 kB]
8. Wzór umowy o warunkach pobierania opłat w roku 2016/2017 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[323 kB]
Biuletyn Informacji Publicznej