Katedra Klawesynu
i Historycznych Praktyk Wykonawczych

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • adt dr hab. Marek Pilch - klawesyn
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. zw. dr hab. Marek Toporowski – klawesyn, opieka merytoryczna nad klasami instrumentów historycznych, Akademicka Orkiestra Barokowa.
  • asyst. mgr Martyna Pastuszka – skrzypce barokowe, Akademicka Orkiestra Barokowa
 • Współpracownicy:
  • mgr Katarzyna Drogosz – klawesyn (punkt ciężkości: fortepian historyczny)
  • mgr Mark Caudle – viola da gamba
  • mgr Anna Wiktoria Swoboda – lutnia i dawne instrumenty szarpane
  • mgr Marcin Świątkiewicz – doktorant, klawesyn
  • mgr Anna Firlus – korepetytor-klawesynista
  • mgr Irmina Obońska – korepetytor-klawesynista

Historia i działalność Katedry

Katedra Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych jest najmłodszą katedrą Akademii Muzycznej w Katowicach. Jej działalność jest jednak zinstytucjonalizowaną kontynuacją wcześniejszego dorobku artystycznego i naukowego realizowanego w ramach Katedry Organów i Klawesynu.

Klasa klawesynu istnieje od 1994 roku; od 2007 roku datuje się działalność Akademickiej Orkiestry Barokowej, a od 2008 istnienie klas instrumentów historycznych – skrzypiec, wiolonczeli, violi da gamba oraz lutni.

Katedra stawia sobie za cel zapewnienie możliwości wszechstronnej edukacji na najwyższym europejskim poziomie w zakresie historycznie uświadomionego wykonawstwa muzycznego (także dzięki współpracy międzynarodowej), jak i aktywne uczestnictwo w życiu muzycznym Śląska, nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi (m.in. muzeami) oraz zapewnienie możliwości uczestniczenia w koncertach muzyki barokowej i oratoryjnej również przedstawicielom kierunków „mainstreamowych”. Planowane są także dalsze projekty naukowe i badawcze.

Członkowie katedry intensywnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu. Unikalne cykle koncertowe, takie jak „Koncerty Lunchowe” na organach Hammond Commodore (Muzeum Śląskie, 2011-12), czy koncerty na zabytkowym fortepianie Irmlera (MHK, 2011-12), to właśnie efekt niesformalizowanego jeszcze, ale już bardzo konsekwentnego realizowania wyżej wymienionych ideałów.

Dokonania i działalność Akademickiej Orkiestry Barokowej ściśle powiązane z kierunkami rozwoju katedry, omówione są w osobnej zakładce.

W bieżącym roku grupa badawcza wykładowców klasy klawesynu prowadzić będzie w szkołach muzycznych zajęcia-badania obejmujące kursy strojenia instrumentów klawiszowych i ewaluację wpływu tak zdobytych umiejętności na kompetencje w zakresie prawidłowego intonowania, oraz kontynuować cykl „Koncertów Lunchowych” w Muzeum Śląskim. Nową inicjatywą jest ekspozycja prywatnych instrumentów klawiszowych z kolekcji Marka Toporowskiego i Katarzyny Drogosz (historyczne fortepiany oraz analogowe instrumenty elektroniczne) w siedzibie firmy DEMEX (Zabrze, ul. Hagera 41) pod nazwą „Fortepianarium”. Projekt realizowany jest we współpracy z Kopalnią Sztuki, Klasterem Kultury i Turystyki Przemysłowej i objęty jest patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej. Nową inicjatywą, którą zawdzięczamy Markowi Caudle będzie działalność consortu viol da gamba skupiającego studentów i koncertujących już, profesjonalnych gambistów.

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej