Katedra Instrumentów Dętych
i Perkusji

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. zw. dr hab. Wiesław Grochowski
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Miczka
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Proksa
  • prof. dr hab. Marek Barański
  • prof. dr hab. Jan Górny
  • prof. dr hab. Roman Widaszek
  • prof. Janos Balint
  • dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
  • dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM
  • dr hab. Piotr Pyc, prof. AM
  • dr hab. Damian Walentek, prof. AM
  • adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
  • adt dr hab. Krzysztof Jaguszewski
  • adt dr Wojciech Herzyk
  • adt dr Łukasz Zimnik
  • asyst. dr Lorena Mac
  • asyst. Bartłomiej Duś
  • asyst. Piotr Nowak
  • asyst. Tomasz Żymła
  • mgr Jakub Sznajder
 • Pianiści – akompaniatorzy:
  • dr hab. Andrzej Jungiewicz
  • dr hab. Dagmara Niedziela
  • st. wykł. Adam Greń
  • mgr Marek Świerczek
  • mgr Adam Dobrowolski
  • mgr Joanna Krupa
  • mgr Karolina Hanulok

Historia i działalność Katedry

Działający od 1934 roku w strukturze organizacyjnej Śląskiego Konserwatorium Muzycznego Wydział Instrumentów Dętych stał się zalążkiem powołanej 17 XII 1957 roku Katedry Instrumentów Dętych w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Pierwszym jej kierownikiem był pochodzący z Moraw kapelmistrz, kompozytor i pedagog Zdenek Karol Rund, a członkami pedagodzy: doc. Feliks Kwiatkowski, doc. Władysław Reichert, wykł. Edward Mandera, wykł. Wiktor Osadzin, wykł. Bolesław Szubra, wykł. Adam Przybyła, wykł. Maksymilian Ronczka, naucz. Paweł Roczek.

W kolejnych latach funkcję Kierownika Katedry pełnili:
doc. Feliks Kwiatkowski, doc. Paweł Roczek, prof. Andrzej Janicki, prof. Andrzej Janicki
prof. Tomasz Miczka, prof. Wiesław Grochowski.

W 1997 roku Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Instrumentów Dętych i Perkusji.

Na przestrzeni minionych lat w Katedrze pracowali m.in. następujący pedagodzy: 
klasa fletu – prof. Stanisław Michalik, prof. Marian Katarzyński
klasa oboju – prof. Edward Mandera
klasa klarnetu – doc. Paweł Roczek, prof. Henryk Kierski, prof. Andrzej Janicki
klasa fagotu – wykł. Jan Miller, doc. Wiktor Osadzin
klasa saksofonu – prof. Henryk Kierski, st. wykł. Bernard Steuer
klasa waltorni – doc. Adam Przybyła, st. wykł. Mieczysław Korcz
klasa trąbki – doc. Alfred Miczka
klasa puzonu i tuby – doc. Feliks Kwiatkowski, prof. Roman Siwek
klasa perkusji – wykł. Maksymilian Ronczka, prof. Jan Zegalski

Pianiści – akompaniatorzy:
prof. Urszula Musialska, st. wykł. Antonina Matysek-Tyńska, st.wykł. Teresa Drabczyk

Studenci i absolwenci Katedry są członkami renomowanych orkiestr w kraju i za granicą oraz laureatami licznych prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in:

Józef Brejza – Genewa: II nagroda
Alfred Kasprzok – Praga: wyróżnienie
Roman Siwek – Genewa: I nagroda; Praga: II nagroda
Jan Górny – Toulon: III nagroda, Praga: wyróżnienie
Paweł Szczyrba – Praga: wyróżnienie
Eugeniusz Modliszewski – Toulon: brązowy medal
Piotr Szymyślik – Praga: III nagroda
Bartłomiej Duś – Münster Hulsta Woodwinds: I nagroda, Düsseldorf Aeolus: III Nagroda i Nagroda Publiczności
Piotr Pyda – Brno: I nagroda i Grand Prix

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji jest organizatorem "Festiwalu Muzyki Kameralnej Instrumentów Dętych", "Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych" konferencji obojowych, warsztatów i seminariów prowadzonych przez wybitnych instrumentalistów, jak również współorganizatorem "Konkursu Fagotowo-Obojowego im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery".

W ramach Katedry działają liczne zespoły kameralne oraz założona w 2006 roku Akademicka Orkiestra Dęta.

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej