Katedra Kompozycji
i Teorii Muzyki

Skład Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki

 • Kierownik Katedry
  • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. dr hab. Aleksander Lasoń (kompozycja)
  • prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz (fortepian)
  • prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik (teoria muzyki)
  • adt dr Stanisław Bromboszcz (kompozycja, fortepian)
  • adt dr Jarosław Chełmecki (kompozycja)
  • dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM (kompozycja)
  • dr hab. Aleksander Nowak, prof AM (kompozycja)
  • adt dr Wojciech Stępień (teoria muzyki)
  • adt dr Magdalena Stochniol (teoria muzyki)
  • dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM (teoria muzyki)
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • st. wykł. mgr Henryk Cierpioł (teoria muzyki)
  • st. wykł. mgr Stanisław Kosz (teoria muzyki)

Historia i działalność Katedry

Katedra Kompozycji rozpoczęła swoją działalność wraz z Katedrą Teorii w roku akademickim 1957/58, a w latach następnych obie katedry zostały połączone tworząc Katedrę Kompozycji, Katedra Kompozycji rozpoczęła swoją działalność wraz z Katedrą Teorii w roku akademickim 1957/58, a w latach następnych obie katedry zostały połączone tworząc Katedrę Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Już od samego początku tworzyli ją wybitni polscy kompozytorzy: Ludomir Różycki, Andrzej Dobrowolski, Bolesław Szabelski, Bolesław Woytowicz, teoretycy muzyki: Adolf Dygacz, Jan Gawlas, oraz dyrygenci: m.in. Karol Stryja. W latach następnych do tego grona dołączyli kolejni znakomici kompozytorzy: Henryk Mikołaj Górecki, Witold Szalonek, Aleksander Glinkowski, Józef Świder, Edward Bogusławski, Ryszard Gabryś, Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń, pokolenie młodsze: Jarosław Mamczarski, Jarosław Chełmecki, Aleksander Nowak i Stanisław Bromboszcz; teoretycy: Leon Markiewicz, Jadwiga Bobrowska, Marian Wallek-Walewski, Jolanta Szulakowska-Kulawik, Stanisław Kosz, Andrzej Chłopecki, Danuta Mirka, Marcin Trzęsiok, Wojciech Stępień i Magdalenia Stochniol oraz dyrygenci: Szymon Bywalec i Michał Klauza. Katedra Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w obecnym kształcie działa od roku akademickiego 1998/99. Katedra koordynuje działalność naukowo-badawczą pracowników naukowych oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad tokiem studiów na dwóch kierunkach studiów: Kompozycja i teoria muzyki oraz Dyrygentura. W roku akademickim 2008/2009 w ramach Katedry został utworzony Zakład Rytmiki.

Głównymi obszarami działalności pracowników Katedry są:

 • działalność twórcza w zakresie kompozycji
 • działalność dyrygencka
 • analiza i interpretacja dzieła muzycznego
 • współczesne metody analizy dzieła muzycznego
 • badania nad muzyką XX i XXI wieku
 • estetyka muzyczna
 • kultura muzyczna Śląska

Do najważniejszych przedsięwzięć, organizowanych bądź współorganizowanych w ostatnich latach przez Katedrę należą:

 • interdyscyplinarne konferencje naukowe ("Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze", 1. edycja - 2000, 2. edycja - 2004; "Musica inter artes", 1. edycja - 2009)
 • coroczne, odbywające się od 1997 roku "Dni Wydziału. Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki"
 • cykliczne "Wykłady autorskie" zaproszonych gości – wybitnych kompozytorów, twórców, teoretyków muzyki i muzykologów, ludzi kultury
 • wykłady otwarte i seminaria pracowników oraz gości Katedry
 • koncerty kompozytorskie – w tym prezentacje utworów młodych pracowników Katedry oraz studentów klas kompozycji

Wykaz innych dokonań Katedry oraz jej pracowników znajduje się w osobnych działach.


Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej