Dofinansowanie dla projektu Akademii
Miejsce - szczegóły poniżej
pon.
02 stycznia 2017

Nasz projekt pn. ,,Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej” został oceniony pozytywnie!

Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na jego realizację w ramach procedury konkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020! Łączne nakłady inwestycyjne na realizację projektu to 9 507 143 pln!

 

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej