Komunikaty w związku z wirusem COVID-19
Miejsce - szczegóły poniżej
pon.
22 marca 2021

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI  CIĄGŁEGO ZACHOWYWANIA PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DEZYNFEKCJI I WIETRZENIA POMIESZCZEŃ.

Szczegółowe zasady przebywania na terenie Akademii określa zarządzenie Rektora nr 6/9/2020 z dnia 23 września 2020 r.


Komunikaty  w związku z wirusem COVID-19:


Zarządzenie Rektora nr 5/9/2020 z dnia 23 września 2020 r. ws. określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz korzystania z infrastruktury Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie Rektora nr 6/9/2020 z dnia 23 września 2020 r. ws. określenia zasad przebywania na terenie Akademii wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działalność Biblioteki w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora nr 11 z dnia 6 listopada 2020 r. o zakwaterowaniu i odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenta  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Zarządzenie Rektora nr 1/3/2021 z dnia 3 marca 2021 r. ws. określenia sposobu prowadzenia zajęć na studiach, studiach podyplomowych, a także prowadzonych w ramach innych form kształcenia od 5 marca 2021 r.


Ministerstwo Edukacji i Nauki – koronawirus – aktualne rekomendacje i zalecenia

 Archiwum komunikatów w związku z wirusem COVID-19

w sprawie: kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnyc
wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach