Komunikaty w związku z wirusem COVID-19
Miejsce - szczegóły poniżej
czwartek
24 września 2020

Komunikaty  w związku z wirusem COVID-19:Zarządzenie Rektora nr 3/5/2020  z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany terminu sesji zaliczeniowej w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych oraz sposobu przeprowadzania zaliczeń, egzaminów semestralnych oraz egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 4/5/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wdrożenia zasad bezpieczeństwa przy sporządzaniu i  przekazywaniu kart okresowych osiągnięć studenta

 

Zarządzenie Rektora nr 5/5/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: wznowienia niektórych zajęć w siedzibie Akademii, zasad indywidualnego korzystania z infrastruktury Akademii oraz ustalenia warunków realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni, a także zmiany zarządzenia nr 3/5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zmiany terminu sesji zaliczeniowej w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych oraz sposobu przeprowadzania zaliczeń, egzaminów semestralnych oraz egzaminów dyplomowych

 Archiwum komunikatów w związku z wirusem COVID-19

w sprawie: kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych kształcenia na studiach stacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w innych formach oraz zmiany harmonogramu semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 i ustalenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnyc
wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności