Złota Odznaka ,,Zasłużony dla Województwa Śląskiego" dla Prof. Aliny Gruszki
Miejsce - szczegóły poniżej
czwartek
31 sierpnia 2017

Kapituła Nagrody Zasłużony dla Województwa Śląskiego, działająca przy Sejmiku Województwa Śląskiego, uhonorowała Panią Prof. zw. dr hab. Alinę Gruszkę Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

 
W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono zasługi Pani Profesor dla budowania wartości artystycznej festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”. Podkreślono też wkład w wychowanie i kształcenie muzyków - studentów i absolwentów Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

 
Serdecznie gratulujemy!

 

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej