Powołanie Rady Naukowej Parku Śląskiego
Miejsce - szczegóły poniżej
piątek
23 czerwca 2017

W dniu 23 czerwca 2017 r., w obecności Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi oraz Przewodniczącego Konwentu ds. Parku Śląskiego prof. Jerzego Buzka, Rektorzy publicznych uczelni regionu podpisali z Zarządem Parku Porozumienie,  powołujące Radę Naukową Parku Śląskiego – organ doradczy i opiniujący działania związane z rewitalizacją największego parku miejskiego w Polsce.


W skład Rady weszli: Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego prof. dr hab. Władysław Szymański, Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. dr hab. Antoni Cygan, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Adam Zając, Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego dr hab. Robert Tomanek, prof UE oraz Rektor Uniwerstytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

Więcej informacji:
www.slaskie.pl

wstecz
Biuletyn Informacji Publicznej