Pliki do pobrania

opisdatapobierz
1. Fakultety - informacja 2013-09-26 .pdf (Acrobat Reader)[35 kB]
2. Fakultety rok akademicki 2013/2014 2013-09-05 .pdf (Acrobat Reader)[116 kB]
3. Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. 2013-07-24 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
4. Aneks do Regulaminu Studiów Podyplomowych z dnia 23 maja 2013r. 2013-05-29 .pdf (Acrobat Reader)[19 kB]
5. Regulamin Studiów Podyplomowych (nowy, obowiązuje od 1 października 2012r.) 2012-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[83 kB]
6. Regulamin Studiów (nowy, obowiązuje od 1 października 2012 r.) 2012-05-30 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
7. Regulamin Studiów AM w Katowicach 2009-11-05 .pdf (Acrobat Reader)[260 kB]
8. Regulamin Studiów Doktoranckich (nowy, obowiązuje od 1 października 2012 r.) 2012-05-30 .pdf (Acrobat Reader)[159 kB]
9. Regulamin Studiów Doktoranckich AM w Katowicach 2010-08-31 .pdf (Acrobat Reader)[174 kB]
10. Regulamin Studiów Podyplomowych AM w Katowicach 2009-11-04 .pdf (Acrobat Reader)[90 kB]
11. Regulamin Domu Studenta 2010-10-22 .pdf (Acrobat Reader)[110 kB]
12. Zarządzenie w sprawie opłat za wydanie dokumentów 2011-09-25 .pdf (Acrobat Reader)[404 kB]
13. Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym studenta i opiece lekarskiej 2011-04-11 .pdf (Acrobat Reader)[89 kB]
14. LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH na rok akademicki 2012/13 dotyczy: stacjonarnych studiów I stopnia rok 2 i 3 oraz studiów II stopnia 2 rok 2012-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[154 kB]
15. LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH na rok 2012 -2013 dla pierwszego roku studiów I i II stopnia 2012-09-28 .pdf (Acrobat Reader)[134 kB]
16. Zarządzenie Rektora AM nr 21 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ustalenia procedury ukończenia studiów 2009-11-03 .pdf (Acrobat Reader)[105 kB]
17. Zał. nr 2 do zarządzenia Rektora AM nr 21 (oświadczenie dotyczące praw autorskich i zapobiegania plagiatom) 2009-11-03 .doc (MS Word/OO Write)[25 kB]
18. Zał. nr 5 do zarządzenia Rektora AM nr 21 (wzór STRONY TYTUŁOWEJ pracy dyplomowej oraz płyty CD) 2009-11-02 .pdf (Acrobat Reader)[57 kB]
19. Zał. nr 7 do zarządzenia Rektora AM nr 21(wymagania dla prac dyplomowych) 2009-11-01 .pdf (Acrobat Reader)[57 kB]
20. Zasady opracowania przypisów 2013-02-06 .pdf (Acrobat Reader)[99 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach