Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2021/2022 2021-08-31 .pdf (Acrobat Reader)[507 kB]
2. Wniosek o stypendium ministra 2021-08-31 typ nieznany[44 kB]
3. Załącznik do wniosku o stypendium ministra - oświadczenie 2021-08-31 .pdf (Acrobat Reader)[269 kB]
4. Rozporządzenie MKDNiS w sprawie stypendium ministra 2021-08-31 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
5. Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022 2021-07-12 .pdf (Acrobat Reader)[141 kB]
6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - 2020/2021 2021-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[387 kB]
7. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW w roku 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[317 kB]
8. Aneks nr 1 /2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. do Regulaminu Świadczeń dla Studentów 2020-07-10 .pdf (Acrobat Reader)[253 kB]
9. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2020/2021 2021-02-19 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
10. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr zimowy 2020/2021 2020-09-22 .pdf (Acrobat Reader)[475 kB]
11. Zarządzenie Rektora nr 3/1/2021 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr letni 2021-02-10 .pdf (Acrobat Reader)[431 kB]
12. Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości świadczeń dla studentów semestr zimowy 2020/21 2020-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[582 kB]
13. Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 2020-10-09 .pdf (Acrobat Reader)[435 kB]
14. Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - załącznik nr 7 informacje dla studentów 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
15. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2020/2021 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[416 kB]
16. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
17. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie działalności gospodarczej 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
18. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
19. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
20. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2016-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach