Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. INFORMACJA - złożenie wniosku o stypendium na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 2017-01-04 .pdf (Acrobat Reader)[48 kB]
2. Informacja o terminie składania podań - stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok 2016/2017 2016-09-21 .pdf (Acrobat Reader)[30 kB]
3. STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 2016-07-12 .pdf (Acrobat Reader)[198 kB]
4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - STYPENDIUM MINISTRA 2016/2017 2016-07-15 .pdf (Acrobat Reader)[99 kB]
5. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2016/2017 2016-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[120 kB]
6. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akad. 2016/2017 2017-02-10 .pdf (Acrobat Reader)[90 kB]
7. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2016/2017 2016-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[196 kB]
8. ANEKS nr 1/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom 2016-12-02 .pdf (Acrobat Reader)[58 kB]
9. Zarządzenie Rektora AM w sprawie ustalenia wysokości dochodu...oraz ustalenia wysokości stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 2016-10-12 .pdf (Acrobat Reader)[96 kB]
10. Zarządzenie Rektora AM w sprawie ustalenia wysokości dochodu...oraz ustalenia wysokości stypendium w semestrze letnim 2016/2017 2017-02-02 .pdf (Acrobat Reader)[96 kB]
11. Zanim wypełnisz wniosek - przeczytaj - informacje dla studentów rok akad. 2016/2017 2016-09-12 .pdf (Acrobat Reader)[121 kB]
12. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2016/2017 2016-09-20 .pdf (Acrobat Reader)[63 kB]
13. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu...(OBOWIĄZKOWY) 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[46 kB]
14. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[74 kB]
15. załącznik nr 1c - oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej... 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
16. załącznik nr 1d - dotyczy stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie niż dom studencki 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[59 kB]
17. załącznik nr 1-e wniosek o kontynuowanie stypendium socjalnego, specjalnego w semestrze letnim 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
18. Załącznik nr 1f - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego 2016-10-03 .pdf (Acrobat Reader)[33 kB]
19. załącznik nr 2 - wniosek o stypendium Rektora na rok 2016/2017 2014-10-01 .pdf (Acrobat Reader)[67 kB]
20. załacznik nr 2a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej