Aktualności

31-07-2017

DODATKOWY NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Drodzy Kandydaci,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą dodatkowego naboru na rok akademicki 2017/2018. Rekrutacja na I rok studiów obejmować będzie:

  • STUDIA STACJONARNE I STOPNIA  

Wydział Wokalno-Instrumentalny w specjalnościach:
-gra na instrumencie-wiolonczela
-gra na instrumencie-tuba
-gra na instrumencie-fagot 

  • STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w specjalnościach:
-kompozycja i aranżacja
-instrumentalistyka jazzowa
-wokalistyka jazzowa

Wydział Wokalno-Instrumentalny w specjalnościach: 
-wokalno-aktorska
-gra na instrumencie-fortepian
-gra na instrumencie klawesyn
-gra na instrumencie-akordeon
-gra na instrumencie-gitara
-gra na instrumencie-skrzypce
-gra na instrumencie-altówka
-gra na instrumencie-wiolonczela
-gra na instrumencie-kontrabas
-gra na instrumencie-flet
-gra na instrumencie-obój
-gra na instrumencie-klarnet
-gra na instrumencie-fagot
-gra na instrumencie-saksofon
-gra na instrumencie-trąbka
-gra na instrumencie-róg
-gra na instrumencie-puzon
-gra na instrumencie-tuba
-gra na instrumencie-perkusja

  • STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w specjalnościach:
-kompozycja i aranżacja
-instrumentalistyka jazzowa
-wokalistyka jazzowa

Wydział Wokalno-Instrumentalny w specjalnościach:
-gra na instrumencie-fortepian
-gra na instrumencie-klawesyn
-gra na instrumencie-akordeon
-gra na instrumencie-gitara
-gra na instrumencie-skrzypce
-gra na instrumencie-altówka
-gra na instrumencie-wiolonczela
-gra na instrumencie-kontrabas
-gra na instrumencie-flet
-gra na instrumencie-obój
-gra na instrumencie-klarnet
-gra na instrumencie-fagot
-gra na instrumencie-saksofon
-gra na instrumencie-trąbka
-gra na instrumencie-róg
-gra na instrumencie-puzon
-gra na instrumencie-tuba
-gra na instrumencie-perkusja
-gra na instrumencie-skrzypce barokowe
-gra na instrumencie-viola da gamba
-gra na instrumencie-lutnia
-korekcja i strojenie fortepianu

 Szczegółowe kryteria egzaminacyjne w poszczególnych specjalnościach w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2017/2018

 

Kandydat zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do
18 sierpnia 2017 r. (piątek)
poprzez złożenie:

- wniosku w formie elektronicznej (Internetowa Rejestracja Kandydata) 
- podania (wydruk z Internetowej Rejestracji Kandydata) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania (Katowice, ul. Zacisze 3 pokój A,  lub pocztą tradycyjną, liczy się data stempla pocztowego).

 

Egzaminy wstępne odbędą się w dniach:

8-9 września 2017r.

Kandydaci, którzy z powodu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub w wyniku odwołania, zdali egzamin maturalny - zobowiązani są do dostarczenia świadectwa dojrzałości - w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 r.

 

Wyniki egzaminów wstepnych:

21 września 2017r.

  


Biuletyn Informacji Publicznej