Aktualności

23-05-2017

26 MAJA (piątek) - OSTATNI DZIEŃ REKRUTACJI

Szanowni kandydaci,

Rekrutacja na studia I i II stopnia trwa w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 r. (piątek). 

Kandydat na studia zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie:

- wniosku w formie elektronicznej (Internetowa Rejestracja Kandydata) 
- podania (wydruk z IRK) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania (Katowice, ul. Zacisze 3 p. A i D) lub pocztą tradycyjną, liczy się data stempla pocztowego.

 

Egzaminy wstępne do Akademii odbędą się w następujących terminach:

- na studia stacjonarne I i II stopnia: 12 – 22 czerwca 2017 r. 
- na studia niestacjonarne I i II stopnia: 23 – 24 czerwca 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy!


Biuletyn Informacji Publicznej