Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
21. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
22. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2019/2020 2020-02-11 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
23. Zarządzenie Rektora nr 2/10/2019 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów 2019-10-09 .pdf (Acrobat Reader)[574 kB]
24. Zarządzenie Rektora nr 4/1/2020 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów 2020-02-07 .pdf (Acrobat Reader)[576 kB]
25. Zarządzenie Rektora nr 1/12/2019 w sprawie zmiany wysokości świadczeń stypendialnych 2019-12-18 .pdf (Acrobat Reader)[340 kB]
26. STYPENDIA MINISTRA NA ROK 2019/2020 informacja 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[508 kB]
27. Rozporządzenie MKiDN w sprawie stypendium ministra 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[345 kB]
28. Wniosek o stypendium ministra 2019-08-01 typ nieznany[44 kB]
29. Oświadczenie - załącznik do wniosku o stypendium ministra 2019-08-01 .pdf (Acrobat Reader)[818 kB]
30. CUDZOZIEMCY- zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów a także zasady ubiegania się o stypendium w roku akademickim 2019/2020 2019-08-19 .pdf (Acrobat Reader)[152 kB]
31. Zarządzenie 3/1/2019 w sprawie ustalenia wysokości dochodu oraz wysokości stypendium w roku akademickiego 2018/2019 2019-01-12 .pdf (Acrobat Reader)[576 kB]
32. Zarządzenie w sprawie ustalenia grupy najlepszych absolwentów - kredyt studencki 2019-01-29 .pdf (Acrobat Reader)[175 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej