Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
21. załacznik nr 2a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[70 kB]
22. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[333 kB]
23. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2018/2019 2018-09-10 .pdf (Acrobat Reader)[439 kB]
24. załącznik nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (OBOWIĄZKOWY) 2015-09-11 .pdf (Acrobat Reader)[58 kB]
25. załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego 2012-01-07 .pdf (Acrobat Reader)[52 kB]
26. Wzór zaświadczenia urzędu skarbowego ( obowiązujący od 2012 r.) 2012-10-07 .pdf (Acrobat Reader)[120 kB]
27. Zarządzenie w sprawie ustalenia grupy najlepszych absolwentów - kredyt studencki 2019-01-29 .pdf (Acrobat Reader)[175 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej