Pomoc materialna/ stypendia

opisdatapobierz
1. Informacja - pomoc materialna - zapomoga 2020-03-27 typ nieznany[12 kB]
2. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW semestr letni - stypendium socjalne - 2019/2020 2020-01-25 .pdf (Acrobat Reader)[642 kB]
3. INFORMACJA zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 2019-10-04 .pdf (Acrobat Reader)[301 kB]
4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - stypendium socjalne - semestr letni 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[350 kB]
5. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM w roku 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[317 kB]
6. zanim wypełnisz wniosek przeczytaj - załącznik nr 7 -informacje dla studentów rok akad. 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[408 kB]
7. załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[416 kB]
8. załącznik nr 1a - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu(OBOWIĄZKOWY) 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[299 kB]
9. załącznik nr 1b - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[194 kB]
10. załącznik nr 1c - oświadczenie o stypendium w zwiększonej wysokości 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[248 kB]
11. załącznik nr 1d - wniosek o kontynuowanie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
12. załącznik nr 1-e wniosek o ponowne przeliczenie stypendium 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[273 kB]
13. załącznik nr 2- wniosek o stypendium rektora 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[490 kB]
14. załącznik nr 2 a - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[183 kB]
15. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[401 kB]
16. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi 2019/2020 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[437 kB]
17. załącznik nr 6 - informacja o numerze rachunku bankowego 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[247 kB]
18. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2019-09-27 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
19. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne semestr letni 2019/2020 2020-02-11 .pdf (Acrobat Reader)[473 kB]
20. Zarządzenie Rektora nr 2/10/2019 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów 2019-10-09 .pdf (Acrobat Reader)[574 kB]
[1 2 ]   powrót »
Biuletyn Informacji Publicznej