Aktualności

22-05-2018

sesja letnia 2017/2018

 

Przedmiot

Pedagog

Forma zaliczenia

Termin

Godzina

Sala

PSYCHOLOGIA

mgr Katarzyna Rzońca

wpisy

05.06.2018

08.06.2018

8.30.-12.00

8.00.-14.00

9

(ul.Wojewódzka)

PEDAGOGIKA

st. wykł. dr  Grażyna Darłak

zaliczenie

01.06.2018

8.00-13.30

 

PEDAGOGIKA

(e-learning)

adt dr hab. Paweł Sobierajski

zaliczenie

25.05.2018

01.06.2018

08.06.2018

11.00–14.00

14.00–15.00

11.00–13.00

Audiowizualna          (ul.Wojewodzka)

METODYKA OGÓLNA

adt dr hab. Paweł Sobierajski

zaliczenie

25.05.2018

01.06.2018

15.30–17.00

15.30–17.00

Biblioteka Śląska – Aula (ul.Francuska)

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA *

dr hab. Roman Widaszek, prof. AM

wpisy

28.05.2018

01.06.2018

10.00-12.00

10.00-12.00

301 (ul.Szafranka)

METODYKA SPECJALISTYCZNA

w poszczególnych klasach 
wg specjalności

zaliczenie

w poszczególnych klasach 
wg specjalności

*wpis do indeksów dotyczy studentów, którzy realizują program MSP zgodnie z programem studiów (moduł wybieralny)


Biuletyn Informacji Publicznej