Aktualności

23-01-2018

sesja zimowa 2017/2018

Przedmiot

Pedagog

Forma zaliczenia

Termin

Godzina

Sala

PSYCHOLOGIA

mgr Katarzyna Rzońca

zaliczenie

26.01.2018

02.02.2018

9.30-12.00

10.00-12.00

Biblioteka Śląska

Akademia- nr 24

PEDAGOGIKA

st. wykł. dr  Grażyna Darłak

zaliczenie

02.02.2018

8.30-11.00

 

PEDAGOGIKA

(e-learning)

adt dr hab. Paweł Sobierajski

zaliczenie

26.01.2018

23.02.2018

14.00-15.30

14.00-15.30

Biblioteka Śląska

METODYKA OGÓLNA

adt dr hab. Paweł Sobierajski

zaliczenie

26.01.2018

23.02.2018

15.30-17.00

15.30-17.00

Biblioteka Śląska

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA *

dr hab. Roman Widaszek, prof. AM

zaliczenie

26.01.2018

02.02.2018

9.00-11.00

9.00-11.00

301

ul. Zacisze 5

METODYKA SPECJALISTYCZNA

w poszczególnych klasach 
wg specjalności

zaliczenie

w poszczególnych klasach 
wg specjalności

*wpis do indeksów dotyczy studentów, którzy realizują program MSP zgodnie z programem studiów (moduł wybieralny)

 


Biuletyn Informacji Publicznej