Aktualności

10-01-2018

Wystawa na Boże Narodzenie.


Wśród wielu zbiorów naszej biblioteki, znajduje się m.in. bogato zdobiona kantyczka w wytłoczonej, czerwonej oprawie przedstawiającej szopkę – Pastorałki i kolendy, zawierająca śpiewy przeznaczone na czas świąt Bożego Narodzenia, wydana w 1895 roku. Niniejsza wystawa zawiera również, oprócz wspomnianej wyżej kantyczki, zbiór 6 Kolęd Śląskich op. 61 nr 2, autorstwa dyrektora Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach - Witolda Friemanna, który zadedykował go założycielowi Konserwatorium i ówczesnemu Wojewodzie Śląskiemu – Michałowi Grażyńskiemu. Postacie Friemanna i Grażyńskiego odegrały niezwykle istotną rolę w historii powstania obecnej Akademii Muzycznej w Katowicach w trudnych latach międzywojennych (1929r). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Grażyński, wówczas skonfliktowany politycznie z Wojciechem Korfantym, wywalczył dla placówki status uczelni państwowej, finansowanej i wspieranej ze środków Skarbu Państwa.

Na zwrócenie uwagi zasługują także pięknie wydane, przykuwające uwagę bogato zdobionymi, kolorowymi okładkami polskich wydawców: Zbiór kolęd na fortepian i do śpiewu, który ułożył Wincenty Richling oraz Nowa Kolenda do słów Władysława Bełzy, z muzyką Michała Świerzyńskiego. Nasza wystawa zawiera również cenną dla nas, poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu pozycję Gwiazdkakolenda na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu, do słów Or – Ota (Artura Oppmana) i do muzyki Stefana Ślązaka oraz Kolędy na 4-głosowy chór męski ułożone przez Jana Galla. Warto dodać, że obydwie te pozycje zawierają autografy z dedykacjami obydwu twórców (Ślązaka i Galla). Na dole gabloty zostały pokazane tzw. Silesiaki: Pieśni na Adwent i na Boże Narodzenie  wydane przez Thomasa Cieplika – dyrektora katolickiej szkoły dla organistów w Bytomiu. Ponadto wystawa zawiera wydany w 1932 roku chorał Witaj Jezu Chryste autorstwa Andrzeja Hławiczki – muzykologa i etnografa związanego ze Śląskiem Cieszyńskim oraz Kolędy Górnośląskie z melodiami zebranymi przez Hermana Dónaja, w których opisane są zwyczaje ludowe na czas świąt Bożego Narodzenia.


Biuletyn Informacji Publicznej