Aktualności

11-06-2017

Gratulacje dla Hanny Bias!


Gratulacje dla Hanny Bias!

 

Z przyjemnością informujemy, że pracownik Biblioteki Głównej Hanna Bias została wybrana Sekretarzem Sekcji Archiwów i Centrów Informacji IAML (Archives and Music Documentation Centres IAML). Wybory do poszczególnych Sekcji odbyły się w trakcie Kongresu International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres 2017 w Rydze.

 

IAML to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych, Archiwów oraz Centrów Informacji (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). IAML jest liczącym się członkiem międzynarodowych organizacji bibliotecznych i muzycznych. Obecnie skupia ok. 1850 instytucji i członków indywidualnych z 53 krajów. Przedstawiciele polskiego bibliotekarstwa muzycznego w kongresach i pracach IAML uczestniczą od 1959 r. W skład Stowarzyszenia wchodzi również Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML.

 

Na zdjęciu Hanna Bias wraz z Przewodniczącą Sekcji Archiwów i Centrów Informacji IAML Marie Cornaz, reprezentującą Bibliotekę Królewską Belgii.

 

Chair: Marie Cornaz, Bibliothèque royale de Belgique, Brussels (re-election)

Vice-Chair: Marie-Gabrielle Soret, Bibliothèque Nationale de France, Paris

Secretary: Hanna Bias, Library of the Karol Szymanowski Music Academy, Katowice

 

Źródło: http://www.iaml.info/news/section-election-results-riga-congress


Biuletyn Informacji Publicznej