Studia doktoranckie

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach planuje otwarcie w roku akademickim 2010-2011trzyletnich studiów trzeciego stopnia (tzw. doktoranckich) na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu oraz na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym. Ich zadaniem będzie przygotowanie studentów – absolwentów studiów magisterskich do przewodów doktorskich w dyscyplinach: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Instrumentalistyka oraz Wokalistyka.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach