Chór Kameralny

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach to jeden z reprezentacyjnych zespołów uczelni. Pomysł założenia zrodził się w 1997 roku w sercach ówczesnych studentów dyrygentury i prof. Czesława Freunda. Swoją działalność artystyczną rozpoczął w roku 1998 koncertem w Kościele Mariackim w Katowicach.

AM - Zespoły

Kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem chóru do roku 2013 był prof. Czesław Freund, wieloletni pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach, wybitny chórmistrz, pedagog, współzałożyciel wielu zespołów śpiewaczych, oraz członek między innymi takich organizacji jak: Koło Kodalyowskie przy polskiej sekcji ISME, Międzyuczelniana Katedra Kształcenia Słuchu z siedzibą w Akademii Muzycznej w Warszawie czy Członek Rady Artystycznej w Oddziale Śląskim Polskiego Związku Chórów i orkiestr.

Od początku działalności chór gromadzi studentów różnych kierunków studiów i specjalności, a także absolwentów, których łączy ta sama pasja wspólnego muzykowania.

Repertuar zespołu obfituje różnorodnością, jednak już od pierwszych koncertów wyraźnie rysuje się pole zainteresowań dyrygenta i chórzystów- partytury o tematyce sakralnej. Zespół ma za sobą wykonania dzieł najznakomitszych kompozytorów różnych epok, jak: „Pasja wg św. Jana” J. S. Bacha, „Hymny Koronacyjne” J.F. Haendla, „Requiem” W. A. Mozarta, „IX Symfonia” L. van Beethovena, „Gloria” F. Poulenca, „Requiem” E. Bogusławskiego, oratorium „Siedem bram Jerozolimy” K. Pendereckiego, czy „Missa pro Pace” W. Kilara.

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach czynnie koncertuje nie tylko w murach macierzystej uczelni, ale także reprezentuje ją na koncertach zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. W latach 2004 i 2008 reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej "Virgo Lauretana" w Loreto we Włoszech, w 2005 r. – na "XV Music Festival in Namestovo" na Słowacji, w roku 2006- na Międzynarodowym Festiwalu "Incontro Internazionale Citta di Fano" we Włoszech.

Zespół jest laureatem wielu nagród. A są to między innymi: Złote Pasmo i Złote Pasmo z wyróżnieniem na "XI International Choir Festival The Choral Days of Trnava 99’",oraz Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu. W roku 2005 I Nagroda w kategorii chórów akademickich na XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi, w 2006 roku Złoty Medal i I Miejsce w kategorii chórów akademickich na II Międzynarodowym Konkursie Chórów "Gaude Cantem" w Bielsku- Białej. W październiku 2014 roku Chór został laureatem pierwszej nagrody w kategorii chóry mieszane X Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Varsovia Cantant” w Warszawie.

Od roku akademickiego 2013/2014 dyrygentem Chóru Kameralnego jest Krzysztof Dudzik. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na specjalnościach Dyrygentura chóralna - w klasie prof. Jana Wojtachy, oraz Edukacja Muzyczna. Od 2006 roku jest dyrygentem Młodzieżowego Chóru Kameralnego „BEATITUDO” działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie, a w latach 2010-2014 Chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie. Obecnie, będąc nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, prowadzi chór młodzieżowy. Był członkiem Zespołu Wokalnego „Contento Core”, a przez cały okres studiów śpiewakiem w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach.

Pracę nad emisją głosu w zespole prowadzi prof. Elżbieta Grodzka- Łopuszyńska.

Biuletyn Informacji Publicznej