Akademicka Orkiestra Barokowa

AM - Zespoły

Orkiestra powstała w październiku 2008 roku z inicjatywy prof. Marka Toporowskiego. Zespół skupia obecnie studentów powstałych w 2009 roku klas historycznych praktyk wykonawczych (skrzypce barokowe, lutnia, viola da gamba, wiolonczela barokowa) oraz studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności
w tym zakresie. Misja orkiestry zakłada otwartą formułę działania - część projektów realizuje bezkompromisowo z użyciem wyłącznie instrumentów dawnych; inne przedsięwzięcia możliwe są dzięki współudziałowi muzyków grających na instrumentach współczesnych. Współpracuje z działającymi na uczelni chórami
oraz Instytutem Wokalno-Aktorskim. W roku akademickim 2013/14 orkiestra działać będzie pod kierunkiem mgra Krzysztofa Firlusa przy współpracy as. Martyny Pastuszki.

Pracując pod kierunkiem prof. Marka Toporowskiego oraz mgr Martyny Pastuszki zespół realizuje ok. 7 koncertów rocznie.

W ramach dotychczasowej działalności orkiestra zaprezentowała m. in. kompletne wykonanie “Mesjasza” Jerzego Fryderyka Haendla, “Te Deum” Marc-Antoine Charpentiera, “Pasji wg św. Marka” w rekonstrukcji Dietharda Hellmanna oraz fragmentów “Oratorium na Boże Narodzenie” Johanna Sebastiana Bacha, utwory staropolskie (w tym symfonie polskiego klasycyzmu), muzykę instrumentalną Jerzego Fryderyka Haendla, Georga Philippa Telemanna, Arcangelo Corellego.

AM - Zespoły
Biuletyn Informacji Publicznej