Struktura Organizacyjna Uczelni

Rektor -prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki-prof. dr hab. Wanda Palacz
Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej-dr hab. Jacek Glenc, prof. AM

Pełnomocnik Rektora ds. Miedzywydziałowego Studium Pedagogicznego -prof. dr hab. Roman Widaszek
Pełnomocnik Rektora ds. Sprawozdawczości -dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
Pełnomocnik Rektora ds. Gospodarki Fortepianami -adt dr Piotr Banasik
Pełnomocnik Rektora ds. Młodej Muzycznej Akademii - adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu

Dziekan -dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
Prodziekan -dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

Instytut Jazzu -Dyrektor- prof. zw. dr hab. Jerzy Jarosik

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki – Kierownik - prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej-Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
Katedra Dyrygentury Chóralnej - Kierownik - prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
Katedra Pedagogiki Muzyki -Kierownik – dr hab. Anna Waluga, prof. AM
          Zakład Edukacji Muzycznej- Kierownik - st. wykł. dr Grażyna Darłak
          Zakład Muzykoterapii- Kierownik - adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak

Wydział Wokalno-Instrumentalny

Dziekan -prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
Prodziekan -dr hab. Marek Nosal, prof. AM
Prodziekan -dr hab. Witold Zaborny, prof. AM

Instytut Wokalno-Aktorski -Dyrektor - prof. zw. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk

Katedra Akordeonu -Kierownik - adt dr hab. Piotr Chołołowicz
Katedra Fortepianu -Kierownik - dr hab. Anna Górecka, prof. AM
Katedra Gitary i Harfy -Kierownik - prof. dr hab. Wanda Palacz – gitara
Katedra Instrumentów Smyczkowych -Kierownik - dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
          Zakład Skrzypiec
          Zakład Wiolonczeli – Kierownik – adt dr hab. Natalia Kurzac-Kotula
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji -Kierownik - prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
Katedra Kameralistyki -Kierownik - dr hab. Arkadiusz Kubica, prof. AM
Katedra Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych -Kierownik - adt dr hab. Marek Pilch
Katedra Organów i Muzyki Kościelnej -Kierownik - prof. zw. dr hab. Julian Gembalski

Międzywydziałowe Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu

Kierownik -st. wykł. dr Dariusz Noras

Biblioteka Główna

Dyrektor -st. kustosz dyplomowany mgr Iwona Bias

Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej
Muzeum Organów Śląskich (przy Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej)
Studia Doktoranckie

Kierownik - prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz

Studia Niestacjonarne

Kierownik -mgr Janina Mikołajczak
na kierunkach:

  • instrumentalistyka
  • wokalistyka

Kierownik - mgr Bronisław Duży
Na kierunku:

  • jazz i muzyka estradowa
Biuletyn Informacji Publicznej