Wydział Wokalno-Aktorski

Skład Wydziału

 • Władze Wydziału:
  • dr hab. Ewa Biegas, prof. AM - Dziekan
  • dr hab. Katarzyna Makowska, prof. AM - Prodziekan
 • Pracownicy i współpracownicy Wydziału:
  • prof. dr hab. Jan Ballarin
  • prof. dr hab. Grzegorz Biegas
  • prof. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
  • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
  • prof. dr hab. inż. Feliks Widera
  • dr hab. Maciej Bartczak, prof.AM
  • dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof.AM
  • dr hab. Agata Kobierska, prof.AM
  • dr hab. Paweł Sobierajski, prof. AM
  • dr hab. Gabriela Silva, prof. AM
  • adt dr Marta Brzezińska
  • wykł. dr Beata Dzianowicz
  • adt dr Sylwia Olszyńska
  • adt dr Adam Szerszeń
  • adt dr Ewa Tracz
  • st. wykł. dr Wojciech Stysz
  • st. wykł. Małgorzata Konopelska
  • st. wykł. Anna Lasek-Starzec
  • st. wykł. Halina Skubis-Kalemba
  • st. wykł. Joanna Steczek
  • st. wykł. Lidia Zdulska
  • st. wykł. dr Mirella Malorny-Konopka
  • wykł. Kuba Abrahamowicz
  • wykł. Grzegorz Eckert
  • wykł. Bogusława Suchanek
  • wykł. Agnieszka Nowok-Zych
  • instr. mgr Aleksander Chodacki
  • instr. mgr Mateusz Lasatowicz
  • instr. mgr Ichin Nyamaa
  • instr. mgr Małgorzata Wilga
  • instr. mgr Łukasz Wilga
  • dr hab. Tomasz Sadownik
  • dr hab. Aleksander Vovk
  • dr n. med. Anna Orkisz-Popczyk
  • dr Artur Fredyk
  • dr Aleksandra Raszyńska
  • dr Ewelina Wilburg-Marzec
  • mgr Paulina Banasik
  • mgr Regina Gowarzewska-Griessgraber
  • mgr Anna Ogińska
Historia Instytutu Wokalno-Aktorskigo

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach