Instytut Wokalno
-Aktorski

Skład Instytutu

 • Dyrektor Instytutu:
  • prof. zw. dr hab. Henryka Januszewska-Stańczyk
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. zw. dr hab. Jan Ballarin
  • prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
  • prof. dr hab. Alicja Słowakiewicz-Wolańska
  • prof. dr hab. Robert Marat
  • dr hab. Ewa Biegas, prof. AM
  • dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
  • dr hab. Agata Kobierska, prof. AM
  • adt dr hab. Maciej Bartczak
  • adt dr hab. Paweł Sobierajski
  • adt dr hab. Jerzy Głybin
  • st. wykł. dr hab. Tadeusz Leśniczak
  • adt dr Marta Brzezińska
  • adt. dr Adam Szerszeń
  • mgr Sylwia Olszyńska
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • adt dr Gabriela Silva
  • adt dr Beata Dzianowicz
  • dr hab. Monika Jakowczuk
  • adt dr hab. Katarzyna Makowska
  • st. wykł. dr Barbara Stencel
  • st. wykł. Małgorzata Konopelska
  • st. wykł. Anna Lasek-Starzec
  • st. wykł. Halina Skubis-Kalemba
  • st. wykł. Lidia Zdulska
  • st. wykł. Wojciech Stysz
  • st. wykł. dr Dagmara Niedziela
  • wykł. Mirella Malorny-Konopka
  • wykł. Joanna Steczek
  • mgr Bogusława Ciepierska
  • mgr Anna Sułkowska
 • Współpracownicy:
  • dr n. med. Małgorzata Witkowska
  • mgr Mateusz Lasatowicz
  • mgr Ewa Danilewska
  • mgr Tomasz Śliwiński
  • mgr Krzysztof Dziewięcki
  • mgr Regina Gowarzewska-Griessgraber
  • mgr Katarzyna Haras
  • mgr Joanna Limanowska
  • mgr Ewa Hentosz-Ryka
  • mgr Ewa Jeruzal
  • mgr Anna Leśniewska
  • mgr Anna Noworzyn-Sławińska
  • mgr Sylwia Olszyńska
  • mgr Piotr Rachocki
  • dr Tomasz Sadownik
  • mgr Maria Stokowska-Misiurkiewicz
  • mgr Anna Sułkowska
  • mgr Magdalena Spytek-Stankiewicz
  • mgr Krystyna Świder
  • mgr Danuta Wiater
  • mgr Karolina Widera

Strona internetowa Instytutu Wokalno-Aktorskiego

Historia Instytutu Wokalno-Aktorskigo

Biuletyn Informacji Publicznej