Katedra Instrumentów Dętych
Blaszanych i Perkusji

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM

 • Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
  • prof. dr hab. Stanisław Dziewior
  • prof. dr hab. Wiesław Grochowski
  • prof. dr hab. Jan Górny
  • dr hab. Damian Walentek, prof. AM
  • dr hab. Krzysztof Jaguszewski, prof. AM
  • adt dr Wojciech Herzyk
  • asyst. Piotr Nowak
  • asyst. Jakub Sznajder

 • Współpracownicy:
  • dr Waldemar Matera
  • mgr Jarosław Meisner

 • Współpracownicy - pianiści
  • dr hab. Andrzej Jungiewicz, prof. AM
  • st. wykł. Adam Greń
  • dr hab. Dagmara Niedziela
  • dr Anna Czaicka
  • st. wykł. Adam Greń

Historia i działalność Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji została powołana we wrześniu 2020 roku.

Działający od 1934 roku w strukturze organizacyjnej Śląskiego Konserwatorium Muzycznego Wydział Instrumentów Dętych stał się zalążkiem powołanej 17 XII 1957 roku Katedry Instrumentów Dętych w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Pierwszym jej Kierownikiem był pochodzący z Moraw kapelmistrz, kompozytor i pedagog Zdenek Karol Rund, a członkami pedagodzy: Feliks Kwiatkowski, Władysław Reichert, Edward Mandera, Wiktor Osadzin, Bolesław Szubra, Adam Przybyła, Maksymilian Ronczka, Paweł Roczek. W kolejnych latach funkcję Kierownika Katedry pełnili: doc. Feliks Kwiatkowski, doc. Paweł Roczek, prof. Andrzej Janicki, prof. Henryk Kierski, prof. Tomasz Miczka, prof. Wiesław Grochowski oraz prof. Stanisław Dziewior.

W 1997 roku Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Instrumentów Dętych i Perkusji a w 2020 roku po reorganizacji struktury uczelni na jej bazie powstała Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji.

Na przestrzeni minionych lat w Katedrze pracowali m. in. następujący pedagodzy:

klasa waltorni – doc. Adam Przybyła, st. wykł. Mieczysław Korcz
klasa trąbki – doc. Alfred Miczka
klasa puzonu i tuby – doc. Feliks Kwiatkowski, prof. Roman Siwek
klasa perkusji – wykł. Maksymilian Ronczka, prof. Jan Zegalski, prof. zw. Stanisław Proksa

oraz pianiści – akompaniatorzy:
prof. Urszula Musialska, st. wykł. Teresa Drabczyk, st. wykł. Antonina Matysek-Tyńska

Studenci i absolwenci Katedry są członkami renomowanych orkiestr w kraju i za granicą oraz laureatami licznych prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.:

Józef Brejza – Genewa: II nagroda
Alfred Kasprzok – Praga: wyróżnienie
Roman Siwek – Genewa: I nagroda; Praga: II nagroda
Jan Górny – Toulon: III nagroda, Praga: wyróżnienie
Eugeniusz Modliszewski – Toulon: brązowy medal
Jarosław Meisner – Kingersheim: III nagroda, Jeju: II nagroda
Pavlo Titiajew – Nowy Jork: I nagroda

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji jest organizatorem "Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych", warsztatów i seminariów takich jak m.in.: „Międzynarodowe Wiosenne Warsztaty Trąbkowe – Vincent Bach Masterclass”.

W ramach Katedry działają liczne zespoły kameralne oraz założona w roku 2006 z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału Wokalno–Instrumentalnego prof. Zygmunta Tlatlika, Akademicka Orkiestra Dęta.

Zobacz również:

 • Strona klasy waltorni
 • www.waltornia.am.katowice.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach