Zakład Skrzypiec

Skład Zakładu

 • Pracownicy badawczo-dydaktyczni:
  • dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
  • prof. dr hab. Roman Lasocki
  • prof. dr hab. Roland Orlik
  • dr hab. Beata Warykiewicz -Siwy, prof. AM
  • dr hab. Robert Kabara, prof. AM
  • dr hab. Kazimierz Skowronek, prof. AM
  • adt dr hab. Jakub Jakowicz
  • adt dr hab. Krzysztof Lasoń
  • adt dr hab. Adam Mokrus
  • adt dr hab. Adam Musialski
  • adt dr Małgorzata Wasiucionek
  • adt dr Piotr Kwaśny
  • asyst. Sulamita Ślubowska
 • Współpracownicy:
  • prof. Roland Baldini

  Historia i działalność Zakładu

  Zakład Skrzypiec został powołany w 2013 roku w trosce o harmonijny rozwój obszaru wiolinistyki naszej Uczelni. Jednym z jego głównych celów jest kształtowanie nowej jakości artystycznej i dydaktycznej, stwarzającej ogromne możliwości wyzwolenia kolosalnego potencjału tkwiącego w naszym regionie. Pragniemy nawiązać do lat szczególnego rozkwitu śląskiej wiolinistyki, którego świadkami byliśmy w kilku dekadach ubiegłego stulecia, w czasach gdy na czele Katedry Instrumentów Smyczkowych stali, nieżyjący już profesorowie - Stanisław Mikuszewski czy Stanisław Lewandowski. Dziś na czele Zakładu Skrzypiec stoi Prof. AM dr hab. Szymon Krzeszowiec, skrzypek i kameralista - ceniony artysta o powszechnie uznanym dorobku. Z Zakładem ściśle współpracują dwaj wybitni soliści o ogromnym dorobku pedagogicznym - profesorowie Roland Baldini i Roman Lasocki, z klas których wyszło wielu renomowanych skrzypków, reprezentujących obszar wiolinistyki kilku pokoleń solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych najwyższej rangi. Pozostali pracownicy Zakładu to znakomici instrumentaliści - laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych, koncertmistrzowie, koncertujący artyści i uznani wykładowcy.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach