Katedra Akordeonu

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • adt dr hab. Piotr Chołołowicz
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • dr hab. Marek Andrysek, prof. AM
  • asyst. dr Daniel Lis
 • Współpracownicy:
  • prof. dr hab. Joachim Pichura
  • mgr Marcin Wyrostek

Historia i działalność Katedry

Akordeon jako instrument główny na Wydziale Instrumentalnym wprowadzony został 1 X 1968 roku, a prowadzenie zajęć powierzono st. asyst. Joachimowi Pichurze. W 1982 roku, na wniosek ówczesnego Rektora prof. Jana Wincentego Hawela, Senat Uczelni powołał do życia Katedrę Akordeonu. W 1988 roku doszło do połączenia działających na Wydziale katedr: Katedry Akordeonu oraz Katedry Gitary – i utworzenia nowej jednostki: Katedry Akordeonu i Gitary, której kierownikiem mianowany został prof. Joachim Pichura. Na wniosek Rady Wydziału, w 2002 roku doszło do ponownego rozdzielenia obu katedr – i powołania przez Senat Uczelni Katedry Akordeonu, której kierownictwo zachował prof. Joachim Pichura.

Pedagodzy Katedry Akordeonu prowadzą ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną, są zapraszani w skład jury krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych.
Studenci i absolwenci klasy akordeonu są laureatami ponad 50-ciu konkursów międzynarodowych i krajowych. Studia pod kierunkiem pedagogów Katedry ukończyli m.in.: Marek Andrysek, Piotr Biazik, Darek Baszak. Piotr Chołołowicz, Nikos Gutkidis, Bogdan Precz, Franciszek Prus, Marcin Wyrostek.

Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, jak m.in.:

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Katowicach (odbyły się trzy edycje)
 • Ogólnopolski Konkurs Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej w Częstochowie
 • Makroregionalny Konkurs Akordeonowy w Raciborzu
 • Ogólnopolski Konkurs Muzyki Rozrywkowej w Suwałkach

Od wielu lat, z inicjatywy Katedry odbywają się również warsztaty dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, chcących podjąć studia w Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej