Katedra Kameralistyki

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • dr hab. Arkadiusz Kubica, prof. AM
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. zw. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska
  • prof. zw. dr hab. Regina Michalak
  • prof. zw. dr hab. Urszula Stańczyk
  • prof. zw. dr hab. Teresa Baczewska
  • dr hab. Grzegorz Biegas, prof. AM
  • adt dr Joanna Galon-Frant
  • asyst. Anna Czaicka
  • asyst. Magdalena Duś
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • st. wykł. Marek Moś

Współpracownikami Katedry Kameralistyki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Instrumentów Smyczkowych oraz Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji, którzy biorą czynny udział w działalności Katedry.

Historia i działalność Katedry

Katedra Kameralistyki została powołana w ramach Wydziału Instrumentalnego w dniu 1 X 1972 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był doskonały skrzypek i ceniony pedagog, zmarły w 1995 roku prof. Paweł Święty.

Funkcję Kierownika Katedry Kameralistyki pełnili kolejno:

 • prof. Paweł Święty (1 X 1972 – 31 VIII 1984)
 • prof. Paweł Głombik (1 IX 1984 – 30 XI 1997)
 • prof. Ryszard Fastnacht (1 XII 1997 – 31 VIII 1999)
 • prof. Stanisław Michalik (1 IX 1999 – 15 XI 2000)
 • p.o. Kierownika prof. Ryszard Fastnacht (15 XI 2000 – 31 VIII 2002)
 • prof. zw. Maria Szwajger-Kułakowska (od 1 IX 2002 – 2010)
 • prof. zw. Wiesław Grochowski (2010 – 2016)

Od chwili powstania Katedra nieustannie wzbogaca swoją działalność, przyczyniając się do rozwoju nowych form kameralnego muzykowania. Fakt ten był dotychczas – i jest nadal – zasługą wysoko wykwalifikowanej kadry muzyków-kameralistów, prowadzących bogatą działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną. Członkowie Katedry koncertują w kraju i za granicą, uczestniczą jako jurorzy i wykonawcy w konkursach oraz są wykładowcami licznych kursów muzycznych i warsztatów kameralnych w Polsce w szkołach muzycznych wszystkich szczebli oraz w akademiach. W ostatnich latach, w ramach programu Erasmus/Sokrates członkowie Katedry prowadzą także kursy w uczelniach zagranicznych. Pracownicy samodzielni pełnią również funkcje recenzentów w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich praktycznie we wszystkich uczelniach muzycznych w Polsce. Aktywność artystyczna i pedagogiczna pracowników Katedry przyczyniła się w dużym stopniu do ukształtowania opinii, iż Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach należy do czołowych katedr tej specjalności w kraju.
Dwa główne przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry w ramach dydaktyki to Nauka akompaniamentu dla studentów-pianistów oraz Zespoły kameralne (Kameralistyka) dla studentów wszystkich specjalności. Kształcenie kameralne obejmuje ponadto takie przedmioty jak: praktyki kameralne dla pianistów, praktyki kameralne dla pozostałych instrumentalistów oraz – prowadzone pod kierunkiem pianistów-kameralistów – opracowanie pieśni artystycznej dla studentów wokalistyki. W ostatnim czasie wprowadzony został do planu studiów nowy, cieszący się dużym zainteresowaniem studentów przedmiot: Literatura kameralna (obecnie jako fakultatywny).
Od kilku lat w ramach działalności Katedry prowadzone są również studia podyplomowe w zakresie kameralistyki.

Obok wielu okazjonalnych form działalności – takich jak estrady studenckie, koncerty monograficzne czy udział w koncertach innych katedr – w ramach działalności Katedry Kameralistyki wypracowana została formuła dwóch imprez cyklicznych, które weszły na stałe do kalendarza życia muzycznego na Śląsku. Co dwa lata odbywa się Ogólnopolski konkurs utworów na cztery ręce dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (w roku 2009 odbędzie się piąta już edycja, w zamierzeniach jest przekształcenie ogólnopolskiego konkursu w międzynarodowy).  Drugą stałą imprezą jest czterodniowy Festiwal Muzyki Kameralnej, którego formuła zmienia się z każdą edycją. W 2009 roku w ramach Festiwalu zaprezentowane zostaną dzieła kameralne naszych sąsiadów – Czechów i Rosjan, jeden z wieczorów poświęcony będzie muzyce polskiej, zaś kolejny z wieczorów wypełnią dzieła Dymitra Szostakowicza.

Biuletyn Informacji Publicznej