Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Skład Wydziału

 • Władze Wydziału:
  • Dziekan - dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM – fortepian, klawiszowe instrumenty elektroniczne, zespoły instrumentalne
  • Prodziekan - asyst. Tomasz Kałwak – klawiszowe instrumenty elektroniczne
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. dr hab. Jerzy Jarosik - saksofon, flet
  • prof. dr hab. Karol Ferfecki – gitara
  • prof. dr hab. Bernard Maseli – wibrafon
  • prof. dr hab. Grzegorz Nagórski – puzon
  • prof. dr hab. Wojciech Niedziela – fortepian
  • prof. dr hab. Piotr Wojtasik – trąbka
  • prof. dr hab. Andrzej Zubek – kompozycja i aranżacja
  • dr hab. Jacek Glenc, prof. AM – kompozycja i aranżacja
  • dr hab. Jerzy Główczewski, prof. AM – saksofon
  • adt dr hab. Adam Buczek –perkusja
  • dr hab. Henryk Gembalski, prof. AM – skrzypce
  • adt dr Adam Kowalewski – kontrabas, gitara basowa
  • adt dr Anna Stępniewska-Gadt – wokalistyka jazzowa
  • adt dr Paweł Dobrowolski - perkusja
  • as. Mieczysław Szcześniak
  • adt dr Michał Barański – kontrabas, gitara basowa
  • as. Marcin Kaletka– saksofon
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • st. wykł. dr hab. Dariusz Janus – kompozycja i aranżacja
  • wykł. dr Danuta Sendecka
  • dr Tomasz Tamborski
  • dr hab. Dominik Wania – kształcenie słuchu, zespoły instrumentalne, harmonia jazzowa
  • instr.Bogusław Kaczmar – korepetycje, fortepian
  • wykł. Sebastian Sołdrzyński – trąbka, big-band
  • wykł. dr Piotr Schmidt– historia, literatura jazzu, trąbka
  • wykł. Sławomir Berny – instrumenty perkusyjne
  • instruktor Kajetan Borowski
 • Współpracownicy:
  • dr Piotr Domagała – gitara
  • prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz – reżyseria nagrań
  • mgr Małgorzata Maliszczak – fortepian
  • mgr Beata Jankowska-Burzyńska – reżyseria nagrań
  • dr Anna Ruttar-Sakouhi – śpiew
  • dr Marek Walarowski – kompozycja i aranżacja
  • mgr Elżbieta Borowska – literatura i historia jazzu
  • mgr Bronisław Duży – puzon, zespoły instrumentalne
  • mgr Przemysław Florczak – studia orkiestrowe, zespoły instrumentalne
  • mgr Marta Florek-Skorupa – podstawy śpiewu
  • mgr Maciej Garbowski – kontrabas, gitara basowa, zespoły instrumentalne
  • dr Krzysztof Gradziuk – perkusja
  • mgr Ewa Kafel
  • mgr Barbara Lenska – język angielski
  • mgr Anna Ogińska – integracja sztuk
  • mgr Nina Minor – ruch sceniczny
  • mgr Anna Pawlak – chór
  • mgr Beata Przybytek-Szulakowska – podstawy śpiewu, zespoły wokalne
  • mgr Bernard Pytlik – urządzenia elektroakustyczne, akustyka
  • mgr Łukasz Rakalski – analiza form muzycznych
  • mgr Adrian Robak – estetyka muzyki
  • mgr Adam Szewczyk – gitara
  • mgr Michał Szkil – korepetycje
  • mgr Marcin Wawrzynowicz – śpiew, chór
  • mgr Łukasz Ojdana - fortepian
  • mgr Jarosław Bothur - saksofon
  • mgr Adam Jarzmik - korepetycje, instrument dodatkowy - fortepian
  • mgr Bartosz Kalicki - korepetycje, instrument dodatkowy - fortepian
  • mgr Beata Bednarz - śpiew
  • mgr Paweł Palcowski – trąbka
  • dr Iwona Kmiecik - śpiew
  • as. Marcin Wyrostek - akordeon

W dniu 24 IV 2004 roku wspólną decyzją Rad Wydziałów: Wydziału Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej (d. Wydziału I) oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (d Wydziału V) nastąpiło połączenie obu Wydziałów w nową jednostkę organizacyjną, która z dniem 1 X 2004 roku przyjęła nazwę Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Z dniem 24 IV 2004 roku w ramach nowopowstałej jednostki zainicjowana została działalność Instytutu Jazzu, który stał się spadkobiercą wspaniałego, 40-letniego dorobku i tradycji Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Pierwszym Dyrektorem Instytutu Jazzu został prof. AM Jacek Niedziela, dotychczasowy Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (w latach 2002-2004). Od 1 X 2005 roku Instytutem kieruje prof. AM Jerzy Jarosik.

AM - Instytut Jazzu
AM - Instytut Jazzu
AM - Instytut Jazzu

Na przestrzeni minionych 40 lat, od kiedy Jazz a później Jazz i muzyka estradowa stały się kierunkiem studiów w Akademii Muzycznej w Katowicach, wśród kadry profesorskiej i dydaktycznej prowadzącej zajęcia na Wydziale znaleźć można nazwiska tak wybitnych pedagogów jak m.in.: Zbigniew Kalemba, Andrzej Szmidt, Andrzej Janicki, Paweł Roczek, Roman Siwek, Lothar Dziwoki, Urszula Mitręga, Eugeniusz Modliszewski, Józef Szwed, Czesław Płaczek, Józef Świder, Edward Bogusławski, Piotr Warzecha czy Krystyna Prońko.
Obecnie kadrę wykładowców Instytutu Jazzu stanowią wybitni instrumentaliści, wokaliści, kompozytorzy i aranżerzy, m.in.: Piotr Wojtasik, Bernard Maseli, Grzegorz Nagórski i Jacek Niedziela – wielokrotnie uznawani przez miesięcznik "Jazz Forum" za najlepszych muzyków jazzowych w Polsce w swoich kategoriach, a także: Andrzej Zubek, Wojciech Niedziela, Jerzy Główczewski, Henryk Gembalski, Adam Buczek, Bronisław Duży, Jerzy Jarosik, Adam Kowalewski, Grzegorz Karnas, Anna Stępniewska oraz profesor wizytujący Edward Anthony Partyka.
Instytut Jazzu wizytowali prowadząc workshopy i zajęcia indywidualne tak znakomici jazzmani jak: Dawid Samuels, Eddie Henderson, Victor Lewis, Matthew Garrison, Jim Bard, Garrison Fewell, Ravi Coltrane, Mark Helias, Brad Shepik, Matt Mitchell i Jim Black.

Absolwenci Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego to niejednokrotnie laureaci prestiżowych konkurów ogólnopolskich i międzynarodowych, którzy wnosząc wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej rozsławiają Uczelnię poza granicami kraju. Obok wspomnianych wykładowców-wychowanków Akademii, to m.in.: Stanisław Sojka, Lora Szafran, Krystyna Prońko, Mieczysław Szcześniak, Ewa Uryga, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, Przemysław Raminiak, Maciej Grabowski, Krzysztof Gradziuk, Anna Serafińska, Anna Stępniewska, Paweł Tomaszewski, Grzegorz Karnas, Maciej Obara, Patryk Gruszecki, Paweł Dobrowolski, Krzysztof Zawadzki, Michał Tokaj, Sławomir Kulpowicz, Jerzy Głód, Piotr Wyleżoł, Piotr Schmidt i Jerzy Małek.
Również najnowsze dokonania studentów – i kontynuacja pasma konkursowych sukcesów – rysują optymistyczny obraz jutra we współczesnym jazzie.

AM - Instytut Jazzu
AM - Instytut Jazzu
AM - Instytut Jazzu

W Instytucie Jazzu na kierunku studiów Jazz i muzyka estradowa prowadzone są następujące typy studiów:

 • studia stacjonarne I stopnia
 • studia stacjonarne II stopnia (od roku 2009-2010)
 • studia magisterskie stacjonarne (wygasające)
 • studia niestacjonarne I stopnia
 • studia niestacjonarne II stopnia

Grono pedagogów składa się z doświadczonych, samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora, doktora habilitowanego, doktora – a równocześnie wybitnych artystów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów i aranżerów oraz reżyserów dźwięku.

Obecnie w Instytucie Jazzu na wszystkich specjalnościach studiuje 273 studentów (stan na 1 X 2008).

Historia i działalność Instytutu

W 1968 roku prof. Zbigniew Kalemba powołał do życia – jako pierwszą tego typu w Polsce jednostkę dydaktyczną – Studium Zawodowe Muzyki Rozrywkowej, przekształcone w 1969 roku w Wydział Muzyki Rozrywkowej PWSM w Katowicach. Zmiana nazwy na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w 1984 roku związana była z dominacją orientacji jazzowej. Wydział kształcił w specjalnościach: kompozycja i aranżacja, wykonawstwo instrumentalne i wykonawstwo wokalne. W 2004 roku, w wyniku reorganizacji struktury Uczelni, utworzony został Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w którego skład wchodzi Instytut Jazzu, będący kontynuatorem i spadkobiercą tradycji d. Wydziału.
W pierwszych latach działalności kadrę Wydziału – obok prof. Z. Kalemby i Andrzeja Szmidta – stanowili m.in.: prof. Andrzej Janicki i Paweł Roczek – prowadzący klasę saksofonu, Roman Siwek i Lothar Dziwoki (puzon), Urszula Mitręga, Krystyna Prońko (śpiew), Eugeniusz Modliszewski, Ryszard Kozieł (trąbka). Klasę aranżacji prowadzili Józef Szwed i Czesław Płaczek, którzy uczyli także podstaw dyrygowania. Prof. Józef Świder prowadził zajęcia z harmonii i kontrapunktu, a prof. Edward Bogusławski wykładał współczesne techniki kompozytorskie.

AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej

W 1972 roku na Wydziale powstaje big-band, prowadzony początkowo przez Andrzeja Zubka, którego w latach 1976-81 zastąpił prof. Zbigniew Kalemba. Od 1981 roku do dnia dzisiejszego liderem zespołu jest ponownie Andrzej Zubek, a kierowany przez niego big-band, będący wizytówką Wydziału, stanowi zarazem znakomity warsztat dla przyszłych solistów, muzyków orkiestrowych i aranżerów. Wysoki poziom i umiejętności wykonawcze muzyków big-bandu przekładały się bezpośrednio na uczestnictwo w licznych koncertach, festiwalach i konkursach krajowych jak również zagranicznych, a także na udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz nagraniach płytowych.

AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej

Wydział był organizatorem Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej. Formuła losowania wykonywanych utworów tuż przed występem odróżniała ten właśnie Konkurs od innych przeprowadzanych w kraju. Wśród jego laureatów wymienić można m.in. Jerzego Główczewskiego, Macieja Sikałę, Wojciecha Niedzielę, Artura Dutkiewicza i Wiesława Pieregorólkę.
Najnowszą inicjatywą Instytutu Jazzu w ostatnich latach jest organizowany corocznie – od 2006 roku – Śląski Festiwal Jazzowy, którego pomysłodawcą jest prof. AM Jerzy Jarosik. Głównym założeniem Festiwalu jest – obok koncertów – efektywna i szeroko pojęta edukacja jazzowa, organizowana przede wszystkim w formie warsztatów jazzowych. M.in. podczas trzeciej edycji Festiwalu w 2008 roku w warsztatach wzięli udział SIM Faculty Band (USA), Ralph Alessi – trąbka, Ravi Coltrane – saksofon, Brad Shepik – gitara, Matt Mitchell – fortepian, Mark Helias – kontrabas, Jim Black – perkusja.

Kadrę wykładowców w Instytucie Jazzu stanowią wybitni instrumentaliści i pedagodzy, wśród których znajdziemy takie nazwiska jak: Piotr Wojtasik, Bernard Maseli, Grzegorz Nagórski czy Jacek Niedziela – wielokrotnie uznawani za najlepszych muzyków jazzowych w Polsce w swoich kategoriach m.in. w ankiecie Jazz Top miesięcznika "Jazz Forum". Również Andrzej Zubek, Wojciech Niedziela, Jerzy Główczewski oraz Henryk Gembalski, Bronisław Duży, Jerzy Jarosik, Adam Buczek i Adam Kowalewski to ścisła czołówka polskich instrumentalistów i liderów własnych projektów muzycznych.
W chwili obecnej w Instytucie działa sześciu samodzielnych pracowników naukowych: prof. AM Andrzej Zubek, prof. AM Jerzy Jarosik, prof. AM Karol Ferfecki, adt dr hab. Wojciech Niedziela, adt dr hab. Piotr Wojtasik, prof. wizytujący Edward Anthony Partyka.

AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej

Ważne miejsce w działalności Instytutu zajmuje współpraca zagraniczna, m.in. z University of Louisville, Kentucky (USA), owocującą obustronnymi wizytami pedagogów. M.in. dziekan d. Wydziału Jazzu Jacek Niedziela dwukrotnie wizytował tamtejszą uczelnię, a w lutym 2004 wraz z bratem Wojciechem prowadzili "clinics" dla studentów i koncertowali podczas Festiwalu "Jazz Week". Potentat amerykańskiej edukacji jazzowej, Jamey Aebersold, firmujący nauczanie w Louisville, w uznaniu wysokiego poziomu nauczania na naszym Wydziale, ufundował dwa stypendia na letnie warsztaty w USA. Skorzystali z nich perkusista Paweł Dobrowolski i puzonista Jacek Namysłowski. Naszymi gośćmi z Uniwersytetu w Louisville byli prof. Mike Tracy oraz wykładowcy Jason Tiemann i Craig Wagner. Dzięki tym kontaktom w znaczny sposób poszerzyły sie zasoby wydziałowej biblioteki, płytoteki i wideoteki, a big-band zyskał sporo znakomitych partytur.
W ostatnim okresie Instytut Jazzu wizytowali, prowadzając workshopy lub grając koncerty, tak znakomici jazzmani, jak: trzykrotny laureat "Grammy", wibrafonista David Samuels, trębacz Eddie Henderson, perkusista Victor Lewis, a także Mathew Garrison (bg), Jim Beard (p), Garrison Fewell (g), Marc Johnson (b), i Michael Parkinson (tp), reprezentujący kolejny amerykański uniwersytet – Webster University St. Louis.

AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej
AM - Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej

Od 2006 roku uległa zmianie struktura studiów na kierunku: z 4-letnich jednolitych studiów magisterskich na 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) i 2-letnie studia II stopnia (magisterskie).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zainteresowanej muzyką jazzową i rozrywkową, w październiku 1997 roku rozpoczęło działalność odpłatne Wieczorowe Studium Jazzu, obecnie przekształcone w studia niestacjonarne I i II stopnia. Ich pierwszym dyrektorem był śp. Ernest Małek (1997-2007), a obecnie mgr Bronisław Duży. Kadrę pedagogów uzupełniają m.in.: Adam Szewczyk, Tomasz Kałwak, Maciej Garbowski, Andrzej Święs, Krzysztof Gradziuk, Beata Przybytek, Anna Mikoś, Renata Danel.

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach