Zakład Muzykoterapii

Skład Zakładu

 • Kierownik Zakładu:
  • adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak
 • Pracownicy
  • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
 • Współpracownicy:
  • prof. Barbara Kamińska
  • prof. Barbara Wheeler (profesor wizytujący)
  • dr Alicja Michalak
  • dr Krzysztof Stachyra
  • dr Katarzyna Turek
  • dr Iwona Wendreńska
  • dr Sara Knapik-Szweda
  • mgr Róża Michalik
  • mgr Anna Bukowska
  • mgr Dominika Dopierała
  • mgr Izabela Dyrda
  • mgr Agnieszka Jagla-Kubów
  • mgr Sylwia Czekańska
  • mgr Anna Flis

Historia i działalność Zakładu

Muzykoterapia funkcjonuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jako jedna ze specjalności kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Obejmuje studia I i II st. Program studiów realizowany jest w porozumieniu ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (Wydział Opieki Zdrowotnej).

Historia katowickiej muzykoterapii związana jest z szeroko zakrojoną współpracą międzynarodową. Stałym współpracownikiem Zakładu jest dr Barbara Wheeler (ex prezydent American Music Therapy Association). Gośćmi Uczelni były znakomite autorytety światowej muzykoterapii, jak np. Clive Robbins, który osobiście dokonał prezentacji oraz przeprowadził warsztaty muzykoterapii kreatywnej w roku 2010. Swoimi doświadczeniami dzielili się także tacy specjaliści jak dr Simon Procter (Nordoff-Robbins London Centre), dr Wendy Magee (Temple University, Philadelphia), dr Darcy Walworth (University of Louisville) dr Felicity Baker oraz muzykoterapeuci polscy: dr Elżbieta Galińska, dr Krzysztof Stachyra, dr Maciej Kierył.

Dzięki współpracy z instytucjami zagranicznymi studenci muzykoterapii regularnie odwiedzają inne ośrodki, między innymi Centra Nordoff-Robbins w Londynie i Nowym Jorku, School of Music UofL.

W ramach Zakładu prowadzone są prace badawcze dotyczące możliwości wspomagania funkcjonowania osób z różnymi zaburzeniami poprzez działania muzyczne i arteterapeutyczne.

Od momentu powstania, to jest od roku 2008, specjalność muzykoterapia podlegała organizacyjnie Zakładowi Edukacji Muzycznej. Zakład Muzykoterapii powołany został do istnienia we wrześniu 2012 r. Obecnie działa w strukturze Katedry Pedagogiki Muzyki.Projekt ,,Grajmy razem” dofinansowany przez MKiDN

Biuletyn Informacji Publicznej